Импулс 2008

Информация за клуба

Председател

Иван Александров Александров

Запознайте се със Съдиите

Иван Александров
Категория: 1
Иван Александров
Категория: 1
Ваня Александрова
Категория: 3
Ваня Александрова
Категория: 3

Запознайте се със Състезателите

Шерлин Али Джан
Чадем Мислиева Пашова
Фатма Османова Дойчева
Теодора Василева Павлова
Стефани Христова Цинцарова
Стефани Димитрова Попова
София Атанасова Чапаева
Светлана Николаева Игнатова
Самира Мазен Карман
Румяна Илиева Терзиева
Румина Петрова Петрова
Ралица Николова Мървакова
Радка Петрова Лазова
Пламена Драгомирова Николова
Петя Руменова Мървакова
Петя Кръстева Мичева
Петя Иванова Нешева
Николета Стоянова Пенова
Николета Николаева Панчева
Николай Иванов Цанев
Никол Спасова Думбалакова
Никол Максимова Караджова
Никол Бориславова Генова
Никол Бориславова Атанасова
Мина Тодорова Душева
Микаела Руменова Рамова
Мелина Бояджиева
Мария Димитрова Фиркова
Маринела Владимирова Фиданова
Маргарита Радославова Величкова
Любомира Славчова Маргарова
Кристияна Радославова Велчева
Кристин Десимирова Иванова
Кристин Десимирова Иванова
Катрин Ангелова Шопова
Калина Стойчева Станоева
Иво Ивайлов Тодоров
Иванела Руменова Стойцева
Иванела Иванова
Ивана Николова Хубенова
Ивана Иванова Апостолова
Жасмина Десимирова Иванова
Жанета Живкова Николова
Емине Айрула Пишкинова
Емил Николаев Балабанов
Елина Костадинова Терзийска
Елеонора Кръстева Спасова
Елена Николова Солакова
Елена Борянова Консулова
Елена Атанасова Бютюнева
Ева Василева Филипова
Добромира Банкова
Дима Стоянова Тодорова
Деница Стоянова Халачева
Дария Красимирова Мусиевкска
Дарина Георгиева Карталова
Гергана Георгиева Поибренска
Гергана Валентинова Маслинчева
Георгия Георгиева Миткова
Георги Георгиев Перничев
Георги Атанасов Цветков
Габриела Ангелова Чалъмова
Виктория Иванова Александрова
Виктория Златева Шумарова
Вероника Сергеевна Рогачева
Василена Петрова Манева
Васил Ангелов Траянов
Божидара Иванова Неделева
Атанас Стоянов Стоянов
Атанас Станимиров Кацарски
Антон Ивайлов Тодоров
Ани Николаева Йорданова
Анелия Стефанова Йончева
Ана -Мария Светославова Николова
Ана -Мария Павлова Божкова
Александра Йорданова Аризанова