Огоста Данс

Информация за клуба

Председател

Веселин Веселинов

Запознайте се със Съдиите

Веселин Веселинов
Категория: 1
Веселин Веселинов
Категория: 1

Запознайте се със Състезателите

Сияна Ивайлова Павлинова
Симеон Стоянов Стоянов
Радослав Юлиянов Василев
Преслав Димитров Статев
Мартин Георгиев Атанасов
Мария Красимирова Пасманджиева
Калина Николаева Петкова
Итън Пламенов Найденов
Ивайла Иванова Маринова
Димана Стефанова Тодорова
Дивна Георгиева Илчева
Денислав Миленов Димитров
Гергана Тодорова Кръстева
Велизар Янев Димитров