Съдии

Запознайте се със Съдиите

Жасмина Стоянова
Категория: 3
Жасмина Стоянова
Категория: 3
Ива Григорова
Категория: 3
Ива Григорова
Категория: 3
Иван Александров
Категория: 1
Иван Александров
Категория: 1
Иван Райков
Категория: 3
Иван Райков
Категория: 3
Йовита Пенчева
Категория: WDSF, AN
Йовита Пенчева
Категория: WDSF, AN
Клуб: Туида
Константин Тодоров
Категория: AN
Константин Тодоров
Категория: AN
Красимир Евтимов
Категория: AN
Красимир Евтимов
Категория: AN
Клуб: Дъга
Ксандриния Капелова
Категория: "Млади Надежди"
Ксандриния Капелова
Категория: "Млади Надежди"
Мария Апостолова-Андреева
Категория: 1
Мария Апостолова-Андреева
Категория: 1
Мария Граматикова
Категория: 1
Мария Граматикова
Категория: 1
Мирослав Бозев
Категория: "Млади Надежди"
Мирослав Бозев
Категория: "Млади Надежди"
Натали Аведисян
Категория: "Млади Надежди"
Натали Аведисян
Категория: "Млади Надежди"