Аватар Тийм

Информация за клуба

Председател

Георги Венциславов Ценев

Запознайте се със Състезателите

Стела Тихомир Терзийска
Радостин Боянов Игнатов
Радослав Иванов Боков
Оля Тихомирева Асенова
Нася Иванова Тодорова
Мария Магдалена Гърмидолова
Мари Жан Фабиен
Лора Валентинова Йорданова
Иван-Асен Асенов Златков
Димитър Тодоров Гочев
Димитър Георгиев Шандриев
Диана Веселин Стоименова
Десислава Николаева Николова
Дарина Красимирова Стоянова
Виктор Илчев Милев
Боряна Йорданова Боянова Форменти
Анна Стефанова Лалова-Минева
Александър Кирилов Велинов
Александра Димитрова Подвързачева
Алдо Форменти