Асеновец

Информация за клуба

Председател

Дойка Апостолова

Запознайте се със Съдиите

Мария Апостолова-Андреева
Категория: 1
Мария Апостолова-Андреева
Категория: 1

Запознайте се със Състезателите

Ралица Йорданова Петрова
Раиса Божидарова Романова
Петя Василева Василева
Николай Георгиев Керкелов
Никола Василев Павлов
Мехмет Емин Боке
Мелиса Росенова Емирова
Мария Миленова Тодорова
Мария Иванова Иванова
Мануела Росенова Аргирова
Йоан Костадинов Плачков
Ива Марианова Калдиева
Златка Василева Филипова
Елеонора Миленова Тодорова
Екатерина Ангелова Хаджиатанасова
Евелина Стефанова Пигова
Димитър Илиянов Копев
Димитър Иванов Георгиев
Георги Константинов Георгиев
Гавраил Маринов Шодов
Венета Цветанова Вутова
Божидара Тончева Христова
Бекташ Сали Мюмюн
Атанас Бориславов Атанасов
Александра Емилова Халилкова