Варна Денс Тийм

Информация за клуба

Председател

Таня Николаева Йосифова

Запознайте се със Съдиите

Таня Йосифова
Категория: 3
Таня Йосифова
Категория: 3
Станимир Стоянов
Категория: 3
Станимир Стоянов
Категория: 3

Запознайте се със Състезателите

Юлияна Яворова Петрова
Таня Николаева Йосифова
Стефания Славова Иванова
Станимир Евтимов Статев
Сияна Свиленова Цонева
Симона Валери Ангелова
Симона Валери Ангелова
Пламена Пламенова
Петър Радославов Митев
Никол Красимирова Петрова
Никол Добромирова Дончева
Михаела Петрова Николова
Михаела Иванова Жечева
Кристиян Добромиров Дончев
Кирил Николаев Тодоров
Елена Яворова Петрова
Динилия Мартинова Терзиева
Галена Добромирова Николова
Габриела Йорданова Филчева
Бояна Александрова Тодорова
Александрина Славова Иванова
Адриана Андреева Христова