Дива Денс

Информация за клуба

Председател

Ива Григорова, Желязко Дедов

Запознайте се със Съдиите

Ива Григорова
Категория: 3
Ива Григорова
Категория: 3

Запознайте се със Състезателите

Христомира Димитрова Димитрова
Християна Свиленова Илиева
Татяна Методи Мечинова
Никола Калоянов Калоянов
Натали Иванова Стоевска
Мария Захари Занова
Калоян Венциславов Базеников
Ема Томиславова Петрова
Динчер Емритин Вели
Димитър Радославов Пандърски
Десислава Василева Атанасова
Владимир Ивайлов Владимиров
Вихрен Бенев Бенев
Велислава Петьова Маджева
Борислав Георгиев Гребенаров
Беатрис Георгиева Амдянова
Анита Ангел Кирова