Импулс – Благоевград

Информация за клуба

Детайли

Импулс – Благоевград

Благоевград
Председател

Десислава Георгиева Петачка

Запознайте се със Съдиите

Десислава Петачка
Категория: 2
Десислава Петачка
Категория: 2

Запознайте се със Състезателите

Симон Спасова Карабельова
Ния Бориславова Атанасова
Ния Бориславова Атанасова
Никол Петрова Милчева
Михнеа Каталин Белеманс
Лилия Росен Стоянова
Лилия Росен Стоянова
Димитър Петров Язовалийски
Димитър Евгениев Вангелов
Димитър Евгениев Вангелов
Данаил Димитров Стоянов
Данаил Димитров Стоянов
Георги Петров Чимев
Владимир Владимиров Сотиров
Владимир Владимиров Сотиров
Божидара Евгениева Николова
Божидара Евгениева Николова
Асен Петров Стоилов
Асен Петров Стоилов