Импулс – Велинград – 2002

Информация за клуба

Детайли

Импулс – Велинград – 2002

Велинград
Председател

Мирослав Енчев

Запознайте се със Съдиите

Мирослав Бозев
Категория: "Млади Надежди"
Мирослав Бозев
Категория: "Млади Надежди"
Диана Енчева
Категория: "Млади Надежди"
Диана Енчева
Категория: "Млади Надежди"
Габриела Навякова
Категория: "Млади Надежди"
Габриела Навякова
Категория: "Млади Надежди"

Запознайте се със Състезателите

Яна Иванова Митева
Христо Петров Статев
Теодора Николаева Ланджова
София Николаева Ланджова
София Димчева Кирязова
Снежана Альошова Кадьова
Симона Адрианова Дайнова
Рая Тодорова Джалева
Рая Василева Фърцова
Рая Борисова Манолева
Николай Виталиев Ненков
Никол Петрова Джуркова
Никол Николаева Нейкова
Никол Димитрова Делиева
Надежда Венциславова Дочева
Михаела Тодорова Дуралийска
Михаела Николаева Цвеева
Михаела Димитрова Шаркова
Мирослав Илиев Бозев
Мартин Пламенов Хаджиев
Мария Николаева Петрова
Мария Димитрова Гаджанова
Кристияна Николаева Кирилова
Кенан Айше Мехмет
Калоян Каменов Шолев
Кайра Реджеп Бозова
Йоан-Александър Иво Ташков
Илиянка Димитрова Тожарова
Ивана Мирослав Енчева
Еми Асанова Джоракова
Димитър Тодоров Табаков
Деяна Иванова Матева
Дея Матева
Дария Тодорова Дуралийска
Георги Лазаров Белев
Габриела Пламенова Хаджиева
Габриела Георгиева Навякова
Владимир Николаев Кривошийски
Виолета Иванова Целева
Виктория Каменова Шолева
Виктория Джузепе Бананъпе
Василия Веселинова Костадинова
Борислава Димитрова Гаджанова
Борис Стоев Ушев
Божидара Русинова
Асия Реджеп Бозова
Асия Перселова Мусова
Ани Еличина
Ангелина Раднева Еличина
Ангел Христовв Попчев
Ангел Иванов Пелев
Ангел Бисеров Божанов
Алис Илкова Коруджийска
Алберто Александров Карагьозов