Импулс

Информация за клуба

Председател

Петър Николов Милчев

Запознайте се със Състезателите

Христо Димитров Манов
Тодор Александров Мандилов
Рая Йорданова Пиндева
Мария Петрова Николова
Криста Христова Рушевилова
Габриела Георгиева Мичева
Антонио Антонов Добрев