Киара – Н

Информация за клуба

Председател

Николай Танев Тенев

Запознайте се със Съдиите

Николай Тенев
Категория: 2
Николай Тенев
Категория: 2
Антония Каярова
Категория: 3
Антония Каярова
Категория: 3

Запознайте се със Състезателите

Никола Михов Демирев
Никол Стоянова Караиванова
Марко Алексиев Георгиев
Лазар Галинов Илучев
Ивайла Тодорова Кочешева
Елиана Константинова Иванова
Даниел Чавдаров Попов
Далия Димитрова Димитрова
Ванина Димитрова Димитрова
Борислав Иванов Иванов
Аксел Сунай Челик