Сливен

Информация за клуба

Председател

Цанка Димова Иванова

Запознайте се със Съдиите

Цанка Иванова
Категория: AN
Цанка Иванова
Категория: AN

Запознайте се със Състезателите

Мирослав Станиславов Стефанов
Иваило Иванов Георгиев
Елица Николаева Николова
Димчо Стоянов Стоянов
Габриела Нурджанова Ибрямова
Виктория Петрова Димитрова
Весела Веселинова Вълкова
Антония Бориславова Кисьова
Андреана Николаева Николова
Аделина Атанасова Славова