Ямбол

Информация за клуба

Председател

Станьо Цонев Иванов

Запознайте се със Съдиите

Станьо Иванов
Категория: 1
Станьо Иванов
Категория: 1

Запознайте се със Състезателите

Станимир М Стоянов
Племена Д. Комитова
Нико Митров Митров
Димитър Йорданов Данев