КФТ Дианабад

КФТ Дианабад

Координация и контрол на спортна подготовка към Министерството на младежта и спорта на състезатели на спортни клубове от Българска федерация на клубовете по спортни танци!

Успешно и ползотворно преминаха функционалните иследвания и тестове от КФТ Дианабад на състезатели на спортни клубове от БФКСТ. Подготовката и изследванията се проведоха на 11 и 12 юли в град София.