Нормативни

WDSF Age Grоups 2020-2021
WDSF Syllabus
Декларация Covid-19 (Приложение №3 от Наредба за ДСК)
Декларация за лични данни (Приложение №2 от Наредба за ДСК)
Дисциплинарен Правилник
Наредба за Държавен спортен календар
Наредба за Спортно Педагогическите Кадри
Наредба за тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по време на пандемия
Наредба за устройството и функциите на Националния Отбор