Финанси

4 годишна програма по чл. 28, ал. 1, т. 10 от закон на спорта – Отчет за 2019г.
4 годишна програма по чл. 28, ал. 1, т. 10 от закон на спорта – Отчет за 2020г.
Бюджет БФКСТ 2023
Бюджет на БФКСТ за 2022
ГФО за 2021 на БФКСТ
Наредба за приходите 2022
Отчет за приходи и разходи от нестопанска дейност на БФКСТ за 2020г.
Отчет на дейноста на Председателя на УС на БФКСТ 2022
Отчет на дейноста съгласно чл. 28,ал.1,т 10 от ЗФВС