Документи

Държавни Нормативни

4 годишна програма за развитие на БФКСТ 2018 – 2022 по ЗФВС
4 годишна програма за развитие на БФКСТ 2023 – 2027 по ЗФВС
Закон за физ. възпитание и спорта
Наредба за приходите от регламентирана дейност на БФКСТ за 2023-2024
Отчет за дейността
Отчет за ММС
Правилник за прилагане на ЗФВС
Приходи и разходи свързани за 2022 година

Картотека

Декларация за лични данни (Приложение №2 от Наредба за ДСК)
Картотекиране на съдии
Картотекиране на състезатели (Приложение №1а и 1 б от Наредба за ДСК)
Обяснителна записка за картотека

Нормативни

WDSF Age Grоups 2020-2021
WDSF Syllabus
Декларация Covid-19 (Приложение №3 от Наредба за ДСК)
Декларация за лични данни (Приложение №2 от Наредба за ДСК)
Дисциплинарен Правилник
Наредба за Държавен спортен календар
Наредба за Спортно Педагогическите Кадри
Наредба за тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по време на пандемия
Наредба за устройството и функциите на Националния Отбор
Приложение 1 Фигурен Материал
Приложение 2 Ограничения за костюми
Приложение 3 Правила за формации
Приложение 4 Свободен стил
Състезателен правилник
Устав на БФКСТ

Обявления

Покана за общо събрание

25.02.2022

Протоколи УС

Извънредно Общо събрание на БФКСТ на 31.08.2023г

25.09.2023

Протокол УС №1
Протокол УС №3
Протокол УС №4
Протокол УС №5
Протокол УС №6

Съдии

Етичен кодекс на съдията
Съдийски правилник

Треньори

Правилник на треньорската колегия

Финанси

4 годишна програма по чл. 28, ал. 1, т. 10 от закон на спорта – Отчет за 2019г.
4 годишна програма по чл. 28, ал. 1, т. 10 от закон на спорта – Отчет за 2020г.
Бюджет БФКСТ 2023
Бюджет на БФКСТ за 2022
ГФО за 2021 на БФКСТ
Наредба за приходите 2022
Отчет за приходи и разходи от нестопанска дейност на БФКСТ за 2020г.
Отчет на дейноста на Председателя на УС на БФКСТ 2022
Отчет на дейноста съгласно чл. 28,ал.1,т 10 от ЗФВС
Приходи и Разходи счетоводство БФКСТ 2022
ПРОТОКОЛ на ОС на БФКСТ на 12.03.2022г

Членове

Молба